Pietro Aretino - O łajdactwach męskich

Przekład: Edward Boye'
Adaptacja, reżyseria i wykonanie: Aleftyna Gościmska


Tworzywem spektaklu są teksty twórcy włoskiego renesansu Pietra Aretina. Ten utalentowany pisarz reagował na współczesne wydarzenia, interesował się problemami politycznymi i społecznymi - a czynił to jak rasowy dziennikarz, reporter.

Bywało, że "popełniał" i pamflety i paszkwile wywołując raz po raz skandale, bo te służyły mu jako sposób na robienie kariery i dużych pieniędzy. Frywolne opowieści włożone w usta kurtyzan, będące odbiciem ówczesnej obyczajowości krążyły wśród możnych i wśród elity dworskiej i kulturalnej.

Były to oficjalne wydawnictwa.Sława Aretina gruntuje się.Nigdy żaden literat nie był tak ubóstwiany,nikogo tak się nie obawiano. Książęta, prałaci, królowie, kardynałowie, artyści zabiegali o jego przyjażń, chcąc uniknąć grożnych inwektyw i nielitościwych szyderstw. Papież naznacza Aretina "cavaliere di S.Pietro", i obdarowuje go sumą tysiąca złotych koron. Hołdując zasadzie, że głównym żródłem treści dla pisarza powinna być rzeczywistość życiowa, daje nam Pietro w swoich komediach popis spostrzegawczego talentu i wzbogaca literaturę włoską szeregiem charakterystycznych typów. W Wenecji, w roku 1509 na 300 000 mieszkańców było 11 654 kurtyzan, które Senat wenecki w swych aktach nazywa "le nostre benemerite meretrici" będąc widocznie dumny z tego rodzaju obywatelek. Wiele wykształconych kurtyzan nadawało ton w towarzystwach. Nikt lepiej od Aretina nie znał życia dziewek ulicznych, nikt nie odzwierciedlił w literaturze tak świetnie wulgarnej rzeczywistości i niemoralności ludzi Renesansu. Aretino w swych "Ragionamenti" wspomina niejednokrotnie, że przedstawia społeczeństwo takim, jakim ono było w istocie, i że nie jest jego winą, "iż obraz obyczajów wypada fatalnie". Słuchając dialogów musimy pamiętać nieustannie, że napaści na klasztory i na duchowieństwo nie są napaściami na religię, Pietro był człowiekiem głęboko wierzącym, spowiadał się co tydzień i pozostawił po sobie także dzieła ascetyczno-religijne.

Popularny za życia, opływający w dostatki Aretino z biegiem lat, z powodu zmieniających się kryteriów moralnych decydujących o tym, co jest przyzwoite, a co nie - staje się pisarzem wyklinanym, oskarżanym o pornografię.

Jego utwory krążą w nielegalnym obiegu wydawniczym, lub wręcz w odpisach rękopiśmiennych. Czytelnicy, wśród których są już reprezentanci wszystkich warstw społecznych traktują teksty pisarza jako niezdrową sensację.

A przecież Aretino przekazał nam niemal socjologiczną wiedzę o najstarszym zawodzie świata. Traktował kurtyzany jako określoną grupę społeczną i zawodową.

Nagana i wytykanie palcem należy się tym, którzy te rzeczy czynią, nie temu, który je opisuje - mówi z rozbrajającą szczerością nowelista włoski z XVI w. Matteo Bandello.

Teatr Karola Wojtyły i Karol Wojtyła-Prezentacje
współfinansowane są przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo Kultura Dostępna Logo MKiDN
strona powitalna teatr dramaturgia felietony reżyseria musicale produkcje film Europa Schulz archiwum kontakt
mój kanał YouTube - zapraszam
przesuwaj animację w lewozatrzymaj animacjęprzesuwaj animację w prawo
 

     kom. 602 529 486     facebook

 Wyszukiwarka:

© 2001-2011 Andrzej Maria Marczewski. Wykonanie serwisu www.grupamak.pl

dodatkowe linki pozycjonujace, jeszcze jeden link, ostatni przykladowy link