Projekt - Andrzej Maria Marczewski

EUROPA SCHULZ ukaże dzisiejszym ukraińskim partnerom, europejskie oddziaływanie twórczości jednego z największych Artystów XX stulecia Bruno Schulza, który całe swoje życie związał z Drohobyczem na Ukrainie, ale jego twórczość literacka i plastyczna odcisnęła swoje znamię w całej Europie, wnosząc do kultury poszczególnych krajów elementy Sztuki nieznanej w rodzimej twórczości. Realizując właśnie na Ukrainie Projekt: Europa Schulz zamierzamy promować dialog kulturowy, oraz inspirować wzajemne poznawanie kultury i historii narodów Europy, przy podkreśleniu różnorodności kulturowej, oraz rozwoju nowych form ekspresji kulturowej. -Projekt: Europa Schulz będzie promocją i zachęceniem do dialogu międzykulturowego, oraz wzajemnej wymiany pomiędzy kulturami europejskimi i poza europejskimi, na bazie własnej interpretacji każdego z krajów, twórczości Schulza.
-Projekt będzie realizowany we Lwowie, Drohobyczu i Truskawcu w rocznicę urodzin Bruno Schulza od 12 do 20 lipca 2006 roku.
-W ramach Projektu zaprezentujemy najnowsze realizacje teatralne i multimedialne oparte na twórczości Schulza, a zrealizowane przez lidera projektu -Teatr Nowy z Łodzi (Polska) i współorganizatorów: Teatr Narodowy z Szegedu (Węgry) Tesinskie Divadlo z Czeskiego Cieszyna (Czechy), oraz projekty partnerów: Teatr Celestine z Lyonu (Francja) Teatr ze Stuttgartu (Niemcy), Serbski Teatr Narodowy z Nowego Sadu (Serbia), Teatr Woskriesiennija ze Lwowa (Ukraina) i Teatr Alter z Drohobycza (Ukraina).
Zorganizujemy też międzynarodową Konferencję Naukową SCHULZ A EUROPA, w której wezmą udział wybitni europejscy schulzolodzy.

-Umieszczenie realizacji tego Projektu właśnie na Ukrainie, w miastach z którymi Bruno Schulz był związany najbardziej życiowo, emocjonalnie i twórczo, pozwoli w pełni uzmysłowić ich mieszkańcom, w tym młodemu pokoleniu studiującemu na wyższych uczelniach, rolę Europy w kulturalnej integracji jej krajów, przy zachowaniu własnej kulturowej tożsamości- co pozwoli zmniejszyć dystans Ukrainy do Unii Europejskiej i zwiększyć przyszłe jej szanse na przystąpienie do Unii. Stanowić to będzie wartość dodaną współpracy w wymiarze europejskim. Wyznaczy też długoterminowe efekty oddziaływania Projektu w Europie i na Ukrainie.
-Projekt będzie przygotowany przez Lidera, Współorganizatorów i Partnerów, w ich europejskich siedzibach, w stałym partnerskim kontakcie, tak, aby całościowo mógł zostać zaprezentowany w ciągu 10 dni w trzech miastach Ukrainy dla 20.000 ukraińskich odbiorców Twórczość Bruno Schulza jest idealnym europejskim Wehikułem Sztuki, według określenia Jerzego Grotowskiego, pozwalającym na praktyczną działalność realizacyjną, i teoretyczną refleksję naukową, nad miejscem i rolą własnej twórczości i kultury, w rodzinie państw europejskich.

-Korzyść z Projektu EUROPA SCHULZ odniosą obywatele wolnej Ukrainy, w tym najcenniejsze z punktu widzenia Europy młode, studiujące na wyższych uczelniach pokolenie, które będzie współtworzyło nową Ukrainę i stanie się przyszłym partnerem Unii Europejskiej. Zakładamy udział w naszym projekcie ponad 20.000 osób. Zdobycie przez nich doświadczenia i osobistej świadomości, że poprzez wspólne działania na polu Kultury i Sztuki, w tym wypadku na bazie twórczości fenomenu artystycznego XX wieku- Bruno Schulza, można stać się obywatelem wspólnej Europy, jest również wartością dodaną na polu współpracy w wymiarze europejskim.

Projekt: Europa Schulz - to interpretacja wykreowanego w różnych częściach Europy, powołanego do życia siłą autorskiej fantazji, przeczuć, niezwykle intensywnego, konkretnego, bogatego w nie tylko literackie odniesienia Świata, zawartego w genialnych rysunkach Schulza i jego literaturze. XX wieczna twórczość Gombrowicza, Witkacego, Schulza, Kafki zmieniła oblicze europejskiej Sztuki, wprowadzając do niej rys przekory, szaleństwa, niezgody na rzeczywistość zastaną, rys potrzeby odciśnięcia swojej prawdy i swoich emocji w materii tak przecież różnej, ale w sumie składającej się na obraz Przestrzeni naszych czasów i miejsca w Europie.

Pozostali wśród nas, z następnych pokoleń, przekraczając w swojej Sztuce wymiar uniwersalności. Mit początku narodzin, zarania wszelkiego życia, u Schulza jest jednym z najważniejszych mitów, choć też najbardziej mglistych, otoczonych tajemnicą. Podobnie ukryty w niedostępnej przeszłości jest początek wszechświata i wszelkiego w ogóle istnienia. Pojawia się on u Schulza w formie biblijnej, jako chwila, w której Bóg- Demiurgos wypowiada pierwsze, sprawcze Słowo. U zarania czasu nie ma jeszcze podziałów, na Boga i jego Słowo, na Słowo, i to co z niego powstaje, czyli świat, na różnorodne rzeczy tego świata i wreszcie, na rzeczy i ich sens. Podziały następują później: powstaje wskutek nich oszałamiająca różnorodność fizycznej rzeczywistości, a wraz z nią, różnorodność języka wraz z nieskończoną ilością słów, rozbijających Sens pierwotny na drobiny

Teatr Karola Wojtyły i Karol Wojtyła-Prezentacje
współfinansowane są przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo Kultura Dostępna Logo MKiDN
strona powitalna teatr dramaturgia felietony reżyseria musicale produkcje film Europa Schulz archiwum kontakt
mój kanał YouTube - zapraszam
przesuwaj animację w lewozatrzymaj animacjęprzesuwaj animację w prawo
 

     kom. 602 529 486     facebook

 Wyszukiwarka:

© 2001-2011 Andrzej Maria Marczewski. Wykonanie serwisu www.grupamak.pl

dodatkowe linki pozycjonujace, jeszcze jeden link, ostatni przykladowy link