Karol Wojtyła w Teatrze Jarka Fedoryszyna i Andrzeja Marii Marczewskiego - Ireneusz B. Drewniuk

Wielkie narodowe, wzajemne, polsko-ukraińskie przebaczenie dokonało się w sześćdziesięciolecie tragicznych wypadków na Wołyniu. Narodowe, choć to nie narody mordowały się i nienawidziły, a jak zwykle, polityczne, nacjonalistyczne oddziały które mniemały że masowym mordem mogą zmienić bieg historii. Cześć ich Ofiarom. Prezydenci przekazali sobie znak pokoju, w czasie Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego, w miejscu gdzie zabijano i hańbiono. Postawiono trzy krzyże przywiezione z Polski, tym co zginęli. Ci co przetrwali, za łzami w oczach jeszcze raz wracali do tamtych wydarzeń. Jezus każe wybaczać tym co mordują, bardzo to trudne nawet dla chrześcijan, którzy idą przecież Jego śladem. A jednak On wybaczył swoim mordercom. Dał przykład. Trzeba nauczyć się przebaczać i prosić o przebaczenie. To jeszcze trudniejsze. Ale jak wykazały świadectwa z tamtych, okrutnych dni, i wtedy istniała ludzka przyjażń, uczciwość sąsiedzka i miłość ponad-narodowa. Ukraińcy uprzedzali Polaków o planowanych mordach, wiele istnień uratowało się dzięki temu. Małżeństwa mieszane płaciły za to czasami podwójną cenę, ginął mąż Polak i żona Ukrainka z ręki swojego pobratyńca. Minęło ponad pół wieku. Ukraina idzie swoją, trudną ale i czytelną drogą ku wspólnej Europie, przy wyrażnej, partnerskiej współpracy z Polską. A ludzie po obydwóch stronach granicy, jak i przed sześćdziesięciu laty przyjażnią się, kochają, współpracują ze sobą, bo świat mamy jeden i wszyscy na nim jesteśmy wspólnotą, braćmi i siostrami. W czasie, kiedy mijała ponura rocznica, jeden z najciekawszych teatrów Ukrainy, lwowski "Teatr Voskresinnia" Jarosława Fedoryszyna gościł w Polsce na Festiwalu Teatrów Ulicznych w Warszawie, prezentując na Agrykoli, a potem na Stadionie Skra swoje najnowsze premiery. Na zakończenie wizyty, na Festiwalu "Zderzenia" w Płońsku zaprezentował uliczną wersję spektaklu "Hiob" według sztuki Karola Wojtyły. Był to już kolejny pobyt w Polsce Jarka i Jego Zespołu, który powstał we Lwowie w 1990 roku, w wyniku skrzyknięcia się młodych aktorów z różnych miast Ukrainy, którym nie wystarczał państwowy, lekko akademicki, istniejący na Ukrainie Teatr, i którzy pod wodzą doświadczonego Twórcy postanowili stworzyć własną scenę. Teatr "Voskresinnia" bardzo szybko podbił serca lwowskiej publiczności prezentując światową dramaturgię, która nie miała szansy zagościć na scenach oficjalnych. Krok po kroku, wypracowywano własną, charakterystyczną formułę sceniczną, łączącą tradycyjne psychologiczne aktorstwo z nowatorską formą plastyczną. Pracują razem od trzynastu lat, dla Jarka Fedoryszyna każda premiera jest poszukiwaniem od zera najwłaściwszych środków wyrazowych, i budowaniem formuły Teatru, bliskiego sercu i wyrażającego niepokój czasów w jakich przyszło Mu żyć i tworzyć. Teatr "Voskresinnia" w ciągu swojego trzynastoletniego istnienia, prezentował swoje spektakle w Polsce na międzynarodowych Festiwalach we Wrocławiu, Krakowie, Legnicy, Częstochowie, Gdańsku, Szczecinie, Kaliszu, Rzeszowie, teraz zawitał do Warszawy. Odwiedzili też w międzyczasie Festiwale w Edynburgu, Nowym Sadzie, Ljubljanie, Mariborze, zdobyli mnóstwo nagród, ponieważ ich spektakle mają własny charakter, są efektowne, ale nie efekciarskie, i prezentują wysoki kunszt sztuki aktorskiej.

Aktorzy śpiewają w wielogłosie, kiedy trzeba chodzą na wysokich szczudłach, a przy tym znakomicie interpretują trudną literaturę z najwyższej półki. Grali już "Trzy siostry" Czechowa,

"Drogę do Damaszku" Strindberga, "Gigantów z Gór" Pirandella, "Hioba" Wojtyły, "Zwiastowanie" Claudela. Daj Boże normalnemu teatrowi dramatycznemu taki repertuar.

I tak się też złożyło, że niemal w tym samym czasie na Ukrainę, do Drohobycza i Lwowa zawitał "Studio Teatr Test" Andrzeja Marii Marczewskiego, dzięki pomocy Instytutu Adama Mickiewicza z Warszawy, aby zaprezentować, na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, spektakle dramatu Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera" w Muzyczno-Dramatycznym Teatrze im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu i w Teatrze Voskresinnia we Lwowie. W Drohobyczu prezentację dramatu poprzedziło cieszące się ogromnym zainteresowaniem studentów i kadry pedagogicznej, seminarium na temat twórczości literackiej Karola Wojtyły, przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Igora i Wierę Menioków, oraz panią profesor Ludmiłę Krasnową. W Teatrze publiczność powitał Rektor Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu profesor Walery Skotnyj, a słowo wstępne wygłosili: Ojciec Michaił Baczinskij z Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwii Kijowskiego Patriarchatu, Ojciec Bruno Maria Neumann ze Wspólnoty Ojców Bonifratrów w Drohobyczu, i profesor Ludmiła Krasnowa. Spektakl oglądało ponad pięćset osób w ogromnym skupieniu i koncentracji, w obecności Konsula Generalnego RP we Lwowie Krzysztofa Sawickiego i Wicekonsula Marka Maluchnika, a prezentacja zakończyła się owacją. Po niej twórca spektaklu Andrzej Maria Marczewski wziął udział w ponad godzinnej rozmowie z publicznością, która została na sali w komplecie. Okazało się, że jest to pierwsza prezentacja polskiego Teatru w Drohobyczu od 1939 roku. Do póżnych godzin nocnych trwały następnie, w obecności Konsulów, niezwykle wzruszające, wspólne rozmowy Zespołu z ukraińskimi środowiskami twórczymi i akademickimi, oraz z indywidualnymi widzami. "Studio Teatr Test" zostało zaproszone do powtórnego przyjazdu, w listopadzie 2003r, aby w rocznicę śmierci wielkiego drohobyckiego, a i już światowego Artysty Bruno Schulza, zaprezentować spektakl "Sklepy cynamonowe". We Lwowie spektakl "Przed sklepem jubilera" został zaprezentowany właśnie w słynnym Teatrze-Studio Jarosława Fedoryszyna "Voskresinnia", obok ich bardzo wysoko cenionej w świecie realizacji "Hioba" Karola Wojtyły, przy nadkomplecie publiczności na widowni, w obecności Konsulów i pracowników naszego Konsulatu. Mimo że dramaty Karola Wojtyły nie są jeszcze przetłumaczone na język ukraiński, polski spektakl został świetnie zrozumiany nie tylko przez Polaków, o czym świadczyły długie rozmowy w kuluarach z widzami po prezentacji. Prezentacja naszego spektaklu, uświetniła uroczystość odsłonięcia 25 czerwca na murze lwowskiej Katedry płaskorzeżby i tablicy upamiętniającej nawiedzenie przed dwoma laty Ukrainy i Katedry przez Ojca Świętego

Jana Pawła II. Po wizycie warszawskiego Teatru, w "Głosie Drohobycza" ukazał się duży artykuł Igora Menioka, w którym autor napisał: " Spektakl Andrzeja Marii Marczewskiego w Drohobyczu był realizacją wspólnego multiprojektu kulturalnego, Studia Teatru Test z Warszawy i Polonistycznego naukowo-informacyjnego Centrum Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, przy współpracy warszawskiego Instytutu Adama Mickiewicza.

Rektor Drohobyckiego Pedagogicznego Uniwersytetu profesor Walery Skotnyj dzięki osobistemu zaangażowaniu doprowadził do przygotowania seminarium na temat twórczości literackiej Karola Wojtyły i zaproszenia warszawskiego spektaklu do Drohobycza. Witając publiczność w Teatrze powiedział; "to zaszczyt dla naszego Uniwersytetu, że prezentacja dramatu Karola Wojtyły na Ukrainie rozpoczyna się właśnie w naszym mieście". Widzowie z Drohobycza i okolic, wśród których było dużo Polaków, wychodzili oczarowali grą aktorów. Opuszczali Teatr z jakimiś nowymi, nieoczekiwanymi przeżyciami, zastanawiając się nad sensem własnego życia, rozważając pytania stawiane przez bohaterów dramatu: "Jak uczynić Andrzeju, aby na wieki pozostać w Teresie? Jak uczynić Tereso aby na wieki pozostać w Andrzeju?" Na te przecież, podstawowe pytania, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, one żyją w ludziach przez całe ich życie, a my, całym swoim życiem szukamy na nie odpowiedzi. Teatr Słowa Karola Wojtyły znakomicie zaprezentowali polscy aktorzy teatru i filmu. Dramaturgiczna i poetycka twórczość Karola Wojtyły zasługuje na szczególną uwagę, i aż prosi się o osobistą, wnikliwą lekturę dzieł. Dobrze się więc stało że prezentację spektaklu poprzedziło seminarium zorganizowane przez Polonistyczne centrum, na którym szeroko dyskutowano o wartościach i rozumieniu wymiaru dramatu przez Autora, a także o przenikaniu w Jego twórczości sakralnych i poetyckich motywów. To było znakomite przygotowanie, wewnętrzne, duchowe do przyjęcia teatralnego dzieła. Trzeba też dodać że po seminarium i spektaklu, profesor Tatiana Bilenko zaproponowała opublikowanie materiałów z wystąpień i dyskusji na seminarium, dla wszystkich zainteresowanych na Ukrainie twórczością Karola Wojtyły." Dwa Teatry, dwie opcje artystyczne, dwóch Twórców budujących swoje Teatry poza oficjalnymi, państwowymi strukturami. Jarosław Fedoryszyn i Andrzej Maria Marczewski. We Lwowie i Warszawie. A przecież powstała dzięki temu spotkaniu jakaś nowa wspólnota artystyczna, nowa jakość, znak czasów. Marczewski w swoim dorobku reżysersko- producenckim ma realizacje: "Zamiany" Paul Claudela, "Dialogów Karmelitanek" Georgesa Bernanosa, trzech dramatów Karola Wojtyły: "Przed sklepem jubilera", "Brat naszego Boga", "Promieniowanie Ojcostwa". Jest też polskim ojcem chrzestnym teatralnego "Mistrza i Małgorzaty" Bułhakowa.

A najnowszy polsko-ukraiński projekt: Bruno Schulz, obok słynnej już w kraju Wystawy "Drohobycz bez Schulza", przynosi realizację sceniczną "Sklepów cynamonowych" i prezentację filmów dokumentalnych Krzysztofa Miklaszewskiego i Macieja Starczewskiego, o tym niezwykłym, światowej klasy już dzisiaj artyście, który całym swoim życiem i twórczością świadczył o niezwykłości magicznego miasta-świata Drohobycza. I taka będzie partnerska więż narodów Ukrainy i Polski, jakie będą osobiste przyjażnie, i okazywany sobie artystyczny szacunek Twórców pracujących dla Przyszłości. Wspólnej Przyszłości. Ponieważ na wzajemny, międzynarodowy szacunek i uznanie, pracuje się na każdym polu, najczęściej na dole, u podstaw, aby raz na pół wieku, na górze, przedstawiciele Narodów - Prezydenci, mogli sobie przekazać znak Pokoju, Przyjaźni a czasem nawet i Miłości.

 

Teatr Karola Wojtyły i Karol Wojtyła-Prezentacje
współfinansowane są przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo Kultura Dostępna Logo MKiDN
strona powitalna teatr dramaturgia felietony reżyseria musicale produkcje film Europa Schulz archiwum kontakt
mój kanał YouTube - zapraszam
przesuwaj animację w lewozatrzymaj animacjęprzesuwaj animację w prawo
 

     kom. 602 529 486     facebook

 Wyszukiwarka:

© 2001-2011 Andrzej Maria Marczewski. Wykonanie serwisu www.grupamak.pl

dodatkowe linki pozycjonujace, jeszcze jeden link, ostatni przykladowy link